Malgrat aquest augment, el volum de negoci no ha seguit el mateix ritme ascendent, sinó que fins i tot ha mostrat una disminució en comparació amb els anys anteriors afectats per la pandèmia de la Covid-19.

L’Estadística estructural de les empreses no financeres, publicada recentment amb dades de l’exercici 2021, revela un increment del 11,5% en el nombre d’empreses immobiliàries en un període de tres anys, arribant a superar el miler per primera vegada. Tot i això, el volum de negoci no ha aconseguit mantenir el mateix ritme, registrant una disminució en l’últim exercici.

Pel que fa als establiments, també s’observa un creixement significatiu, amb un augment del 12,1% en tres anys. No obstant això, la pandèmia també va tenir un impacte, provocant una reducció en el nombre d’establiments durant el període afectat.

Pel que fa al personal ocupat, s’ha mantingut relativament estable en els darrers tres anys, tot i les fluctuacions durant el pic de la pandèmia. Quant al volum de negoci, tot i registrar un lleuger augment el 2021, segueix sent inferior als nivells previs a la crisi sanitària.

En termes de resultats i marges d’explotació, s’ha observat una reducció durant aquests tres anys, juntament amb una disminució en la despesa per assalariat.

D’altra banda, l’informe destaca un augment general en el nombre d’empreses actives, amb un fort creixement en el sector serveis. Les vendes de les empreses no financeres han mostrat un increment significatiu el 2021, tot i l’impacte negatiu de la pandèmia l’any anterior.

Quant a la inversió en actius, s’ha observat un augment, destacant especialment les activitats immobiliàries com una de les principals àrees d’inversió.