Pressió en els costos empresarials malgrat la moderació en el sector de la construcció durant el primer semestre del 2023

Segons l’informe de conjuntura elaborat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis durant el primer semestre del 2023, el 50% d’empreses es troben amb problemes d’aprovisionament de materials bàsics, mentre que el 48,4% enfronten dificultats causades per retards i l’encariment del transport. Aquesta situació ha estat una preocupació constant, amb empresaris indicant que el grau d’afectació ha disminuït en 19,2 punts percentuals respecte a la passada edició de l’enquesta.

En l’àmbit dels costos empresarials, el 43,8% d’empreses constructors mostren inquietud per l’augment de les despeses d’explotació, tot i que aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana registrada l’any 2022 (51%). Pel que fa a la construcció, malgrat que el sector manté un creixement sòlid durant el primer semestre gràcies a promocions d’obra en execució i la demanda d’habitatges, la Cambra de Comerç assenyala signes de moderació en indicadors com el Valor Afegit Brut (VAB), la creació d’ocupació i l’obra contractada.

La marxa dels negocis ha estat majoritàriament positiva segons l’enquesta, amb el 63% d’empreses qualificant-la de bona i cap empresa fent una avaluació negativa. Tot i això, les perspectives empresarials indiquen que el sector de la construcció experimentarà una desacceleració, sobretot durant el 2024, amb un refredament previst de la demanda en el mercat residencial. Aquest fenomen es veurà accentuat per l’enduriment de les condicions financeres i l’impacte de l’alta inflació sobre la renda disponible de les llars.

Font Oficial: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2024/01/07/la_construccio_segueix_amb_problemes_logistics_234567_1125.html